ଭାରତ ରେ ଏହି ସହରରେ ରାତି 10ଟା ପରେ ଲାଗିଥାଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଜାର, ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *