ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଯିଏ ଏହି ଗାଡି କିଣିଲେ; ଗାଡି ଦାମ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ

ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ରେ ସିଂହମ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ଙ୍କୁ କାର ର ବହୁତ ସଉକିନ ରହିଛି I ତାଙ୍କ ପାଖ ରେ ଅନେକ ଦାମୀ ଦାମୀ କାର ରହିଛି I କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଜୟ ଦେଵଗନ ଏକ ଏସୟୁବି କାର କିଣିଛନ୍ତି I ଯାହା କୁ କି ପ୍ରଥମେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଟି ସିରିଜ କମ୍ପାନୀ ର ମାଲିକ ଭୂଷଣ କୁମାର ହିଁ କିଣିଥିଲେ I

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଜୟ ଦେଵଗନ ଏକ ଲଜ୍ଜରି ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ଯାହା ର ନାମ ରୋଲସ ରୟସ ଅଟେ I ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଜୟ ଦେଵଗନ ଏକ ବ୍ଳ ରଙ୍ଗ ର ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି I ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ରୁ ଏହି ଗାଡି ମଡେଲ କେବଳ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଭୂଷଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ ହିଁ ଥିଲା I

ଏହା 6.8 ଲିଟର ର ବି 12 ପେଟ୍ରୋଲ ଇଂଜିନ ରହିଛି I ଯାହା କି 560 BHP ର ଅଟେ I ଏହା 850 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ I ଏହା ଶୂନ୍ୟ ରୁ 100 କିମି ସ୍ପିଡ଼ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହେଇଥାଏ I ଏହା ର ଟପ ସ୍ପିଡ଼ 249 କିମି ଅଟେ I

ଅଜୟ ଦେଵଗନ ଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟ ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ମ ଟୋଟାଲ ଧମାଲ ଓ ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ପରି ଫିଲ୍ମ ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି I ଏବଂ ବର୍ତମାନ ତାନାଜି ଓ ଭୁଜ ପରି ଫିଲ୍ମ ର ସୁଟିଂ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି I