ଭାରତ ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ !

ଏହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେହି ଗାଡି ଚଳାଇବା କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ I ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏହା ର ପ୍ରମାଣ କି ଆପଣ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ I ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା କୌଣସି କଷ୍ଟକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ I ଆପଣ ନିକଷ୍ଟସ RTO ଅଫିସ ଯାଇକି ଏହି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିପାରିବେ I

ଏହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରେ ଆପଣ ଭାରତ ର ପ୍ରତୋକ ସ୍ଥାନ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ I କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ ଭାରତ ର ଏହି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ I

ଦୁନିଆ ରେ ପ୍ରତୋକ ଦେଶ ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ରହିଥାଏ I ବିଦେଶ ରେ ଅନେକ ଦେଶ ରେ ରାସ୍ତା ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ର ନିୟମ ରହିଛି I କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ର ନିୟମ ରହିଛି I

ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଦେଶ ର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ କୁ ପାଳନ କରିବା କୁ ହେଇଥାଏ I ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାରତ ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରେ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ I

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ -ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେ ଭାରତ ପରି ରାସ୍ତା ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଯିବା ର ନିୟମ ରହିଛି I

ଆମେରିକା -ଭାରତ ର ରାସ୍ତା ରେ ଗାଡି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ର ରାସ୍ତା ରେ ଗାଡି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଯାଇଥାଏ I

ଫ୍ରାନ୍ସ -ଏହି ଦେଶ ରେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଗାଡି ଚଳାଯାଇଥାଏ I

ଜର୍ମାନୀ – ଜର୍ମାନୀ ର ରାସ୍ତା ରେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଗାଡି ଚଳା ଯାଇଥାଏ I

ମରିସସ -ଏହି ଦେଶ ରେ ଗାଡି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଚଳାଯାଇଥାଏ I

ନରୱେ – ଏହି ଦେଶ ରେ ଗାଡି ରାସ୍ତା ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଚଳାଯାଇଥାଏ I

ନ୍ୟୁଉଜଲାଣ୍ଡ – ଏହି ଦେଶ ରେ ରାସ୍ତା ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଗାଡି ଚଳାଯାଇଥାଏ I

ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ – ଏହି ଦେଶ ରେ ରାସ୍ତା ରେ ଗାଡି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଚଳାଯାଇଥାଏ I

ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା – ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ରେ ରାସ୍ତା ରେ ଗାଡି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଚଳାଯାଇଥାଏ I