ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏହି ଫସିଆଲ ପ୍ୟାକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଙ୍କର ଚେହେରା ବରଫ ପରି ଗୋରା ହେଇଯିବ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ …

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଗୋରା ହେବାର ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟ ରେ କହିବା କୁ ଯାଉଛୁ I ବିଗତ ଦିନ ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ 24 ତରଫରୁ ଅନେକ କିଛି ସୁନ୍ଦରତା ତ୍ୱଚା ପାଇବା ର ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଁଇ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ I ତେବେ ଜଣେ ୟୁଜର ବିଗତ ଦିନ ରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଗୋରା ହେବାକୁ ଚାହୁନାହୁଁ I ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଁଇ ଏହିପରି କିଛି ଉପାୟ ନେଇ ଆଶିଚୁ I ଯାହା କି ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣେଇପାରିବେ I

ଏହି ଫେସିଆଲ ଆପଣ କୁଆଡେ ବାହାର କୁ ଗଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ I ଏହା ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଙ୍କ ର ତ୍ୱଚା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ I ଆପଣ ବଜାର ର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଓ ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଁଇ ହାନିକାରକ ହେଇଥାଏ I ଏହା ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋରା ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପାଁଇ ନୁହେଁ I

ଚାଉଳ ର ଫେସିଆଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଚେହେରା ରେ
ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଁଇ କିଛି ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ନେଇ ଅଶିଚୁ ଯାହା କି ଚାଉଳ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କରିପାରିବେ I

ସ୍ଟେପ 1 – ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ପ୍ରଥମେ କଳିଂଜିଙ୍ଗ ପାଁଇ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ I ଏହା କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଧା ଚାମଚ ଦହି ଅଣାନ୍ତୁ I ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ପାଖ ରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା କୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ I ଯଦି ଏହା କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତେବେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ I ଏକ ଚାମଚ ଦହି ରେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହା କୁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ I ଏବଂ ଏହି ପେଷ୍ଟ କୁ ମୁହଁ ରେ ଲଗାନ୍ତୁ I 2 ରୁ 4 ମିନିଟ ଏହା କୁ ଚେହେରା ରେ ଲଗାନ୍ତୁ I ଏବଂ 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କୁ ମୁହଁ ରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ I ଏବଂ ପରେ ପାଣି ରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ I

ସ୍ଟେପ 2 – ଏକ ପାତ୍ର ରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଚାଉଳ ପାଣି ରେ ବତୁରାଈ ଦିଅନ୍ତୁ I ଏହା କୁ ଗ୍ରାଇଡିଙ୍ଗ କରି ଏକ ଗାଢ଼ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ I ଏହି ପେଷ୍ଟ ରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ଏହା ପରେ ଏକ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ସବୁ କୁ ଭଲ କରିକି ମିକସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ I ଏହି ମିକସ କୁ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରା ରେ ଲଗାଇ 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ I ଏବଂ ପରେ ପାଣି ରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ I

ସ୍ଟେପ 3 – ପାଣି ରେ ବତୁରାଈ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ର ପେଷ୍ଟ ରେ ଅକଂଚାମଚ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଓ ଏକ ଚାମଚ ଏଲୋବିରା ଜେଲ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ଏହି ସମେତ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ମିଶାଇ ଚେହେରା ରେ ଲଗାନ୍ତୁ I ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କୁ 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେହେରା ରେ ଘସନ୍ତୁ I କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ I

ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଉପାୟ କୁ ଆପଣେଇ ଆପଣ ନିଜ ତ୍ୱଚା କୁ ଗୋରା ଓ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ I ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆପଣ ଙ୍କ ପାଁଇ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେଇଥାଏ I