ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ BCCI କରିପାରେ ଏହି ୩ଟି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନମ୍ବର ୧ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଜୀବାଣୁ କାରଣରୁ କରୋନା ଜୀବାଣୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଦଳାଇ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ୍ 15 ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ I ତେବେ ଏଥର ଆଇପିଏଲରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ |

1.ଅଧିକ ଡବଲ୍ ହେଡର୍ |
ପ୍ରକାଶିତ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ, କେବଳ ପାଞ୍ଚଜଣ ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ 15 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବ |

2. ମ୍ୟାଚଗୁଡିକରେ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ |
ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବଦା 60 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ଯଦି ଏପ୍ରିଲ୍ 15 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ 40-45 ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ |

3. ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂରେ ହ୍ରାସ
ଯଦି ସମସ୍ତ ଦଳ ଏଥର ଆଇପିଏଲରେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଥିରେ 10 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାଇବେ | ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଟିମରୁ 2 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ I ତେଣୁ 14 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଏ | ତେଣୁ ଯଦି ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ I ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯିବ |