ଯୁବତୀ ଙ୍କର ସ୍ତନ ଖୋଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ରାଜ, ଏପରି ଜାଣନ୍ତୁ

ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ସ୍ତନ ହିଁ ତାଙ୍କ ର ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ I ଆୟୁର୍ବେଦ ରେ ନାରୀ ଙ୍କ ର ସ୍ତନ ଦେଖିକି ହିଁ ରୋଗ ବିଷୟ ରେ ଅନୁମାନ କରି ହେଇଥାଏ I ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି କିଛି ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିପାଣି କହିବା କୁ ଯାଉଛୁ I

1.ବଡ଼ ଆକୃତି ର ସ୍ତନ – ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଙ୍କ ର ବୟସ ଅନୁପାତ ରେ ସ୍ତନ ର ଆକାର ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ସଂକେତ କି ଏହି ଯୁବତୀ କୌଣସି ରୋଗ ରେ ପୀଡିତ ଅଟନ୍ତି I

2.ସ୍ତନ ଅଧିକ ଛୋଟ – ଯଦି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ସ୍ତନ ବହୁତ ଛୋଟ ତେବେ ଏହା ର ଅର୍ଥ ଏହି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ହର୍ମୋନ ର କମି ରହିଛି I ଏହି ପରି ମହିଳା ମାନେ ନିଜ ର ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ I

3.ଦୁଇଟି ସ୍ତନ ର ଆକୃତି ରେ ଅନ୍ତର – ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଙ୍କ ର ଦୁଇ ଟି ସ୍ତନ ର ଆକୃତି ର ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଥାଏ ତେବେ ଚିନ୍ତା ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ I ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ର ସଂକେତ ଅଟେ I

4.ସ୍ତନ ଢିଲା – ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଙ୍କ ର ସ୍ତନ ଢିଲା ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଯଦି 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବ ରୁ ହେଉଛି ତେବେ ଏହିପରି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ରକ୍ତ ର ଅଭାବ ରହିଛି I ଏବଂ ସୁଗାର ପରି ଅନେକ ରୋଗ ରହିଛି I

5.ଅଚାନକ ବଢିବା ଓ କମିବା ର ଯଦି ସ୍ତନ ଜଣାଯାଇଥାଏ – ଯଦି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ସ୍ତନ ଅଚାନକ ବଢିବା ଓ କମିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ I

6.ସ୍ତନ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା – ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଙ୍କ ର ସ୍ତନ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକେତ ଅଟେ I ଏହିପରି ମହିଳା ଙ୍କ ର ଆଇରନ ର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗ ର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ I

7.ନିପିଲ ର ଆକୃତି ରେ ପରିବର୍ତନ – ଯଦି ମହିଳା ଙ୍କ ର ନିପଲ ର ଆକାର ଅଚାନକ ରେ ପରିବର୍ତନ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ I ଯଦି ମହିଳା ଙ୍କୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ର ଆକୃତି ରେ ପରିବର୍ତନ ଆସିଥାଏ I