ଜୁହି ଚାୱଲା ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ମନା; ତାପରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏପରି ନେଇଥିଲେ ନେଇଥିଲେ କି ଆଜିବି

ବଲିଉଡ ର କଳାକାର ମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହ ଝଗଡା କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଥାନ୍ତି I ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ରେ ଏହି ଝଗଡା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଥାଏ I କିଛି ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସଲ୍ମାନ ଖାଁ ଓ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ସହ I

ଜୁହି ଙ୍କ ର ଏହି କାମ କୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସଲ୍ମାନ ଖାଁ
13 ନଭେମ୍ବର ରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିନ ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲା 90 ଦଶକ ରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ I ସେ ଅନେକ ସମୟ ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି I ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ରେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ମାନ ଙ୍କ ସହ ଜୁହି ଙ୍କ ର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା I ସେହି ସମୟ ରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସଲ୍ମାନ ଓ ଜୁହି ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୁହି ଏହା କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ I ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଫିଲ୍ମ ରେ ହିରୋ ଅମୀର ଖାଁ ଥିଲେ ଭଲ ହେବ I

ଜୁହି ଙ୍କ ର ଏପରି ବୟାନ କୁ ନେଇ ସଲ୍ମାନ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ I ଆଜି କା ସମୟ ରେ ମଧ୍ୟ ସଲମାନ ଏହି ରାଗ କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି I ଏହା ପରେ ସଲ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଜୁହି ଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ଥିଲେ I ଏକଦା ଏକ ଫିଲ୍ମ ରେ ସଲ୍ମାନ ଜୁହି ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଭୂମିକା ରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ତ ଜୁହି ବେଶ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ I ତେଣୁ ଏହା କୁ ନେଇ ଜୁହି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ I

ଏହି ଫିଲ୍ମ ରେ କରିଛନ୍ତି କାମ
ଜୁହି ଚାୱଲା ବଲିଉଡ ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି I ବଲିଉଡ ରେ ଜୁହି ଫିଲ୍ମ “ଡର” , “ଆଇନା”, “କୟାମତ ସେ କୟାମତ ତକ ” “ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ” , “ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡିତ” , “ମିସ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେଜ” , “ସନ ଅଫ ସର୍ଦାର” ପରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ I