କଦଳୀର ଏହି ୧୦ଟି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କଦଳୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ !

ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଦଳୀ ର ଏହି 10 ଗୋଟି ଉପକାରିତା ଗୁଣ ବିଷୟ ରେ I ପ୍ରତୋକ ଦିନ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଅତି କମ ସେ ଖାଇବା ଉଚିତ I ଏହି କଦଳୀ ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ପାଁଇ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ I କଦଳୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ର ସବୁ ଥକାପଣ ଦୂର ହେଇଥାଏ I ଆପଣ ଙ୍କ ର କବ୍ଜ , ଅଲସର ଆଦି ସମସ୍ୟା କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର କରିଥାଏ I

କଦଳୀ ସେବନ ର 10 ଗୋଟି ଫାଇଦା
ଏହି କଥା କୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି କି କଦଳୀ ରେ ଆଇରନ ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ I ତେଣୁ ନିୟମିତ ଗୋଟେ କଦଳୀ ସେବନ କରିବା ଲାଭକାରୀ ଅଟେ I

କଦଳୀ ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ର ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ I ଯାହା ସଂଗେ ସଂଗେ ଶରୀର କୁ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ I ଏଥିରେ 75 ପ୍ରତିସଦ ଜଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ , ଫସଫରସ , ଲୌହ ଓ ତମ୍ବା ଆଦି ର ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ I

କଦଳୀ ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ର ମ୍ୟାଗନେସିୟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ I ଏହା ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଡ଼ ଫ୍ରେସ ରହିଥାଏ I ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ I

କଦଳୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରେ ଥିବା କବ୍ଜ ପରି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଥାଏ I ପ୍ରତୋକ ଦିନ ରାତି ରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ଏକ କଦଳୀ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ I ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଙ୍କ ର ପେଟ ରେ କବ୍ଜ ପରି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଥାଏ I

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଦି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କଦଳୀ ସେବନ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେଇଥାଏ I କଦଳୀ ରେ ପୋଟାସିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ I ଯାହା କି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ I

ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି କଦଳୀ କୁ ଆପଣ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଆଦି ରେ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀର ପାଁଇ ଉତ୍ତମ ହେଇଥାଏ I

ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶରୀର କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ ବି 6 କେବଳ କଦଳୀ ସେବନ ରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ I ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ I

ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଁଇ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ସେବନ ଉତ୍ତମ ଅଟେ I ଆପଣ ଏହି କଦଳୀ ଚୋପା କୁ ରାତି ରେ ପାଣି ରେ ପକାଇ ସକାଳୁ ଏହି ପାଣି କୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ଆଦି ର ନିରାକରଣ ହେଇଥାଏ I

ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ କଦଳୀ ସେବନ କରିପାରିବେ I ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଅଲକହଲ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶା କମାଇବା ପାଁଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ I

ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରେ ରହିଛନ୍ତି ତ କଦଳୀ ସହ ମିଶ୍ରି ଓ ଏକ ଛୋଟ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ I