କେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ କ୍ରୀକେଟ; ଆଜି ପୁରୀ ତରକାରୀ ବିକୁଛନ୍ତି …

ଆମ ଦେଶରେ ଅଧକାଂଶ କ୍ରିକେଟ କୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଓ କ୍ରିକେଟର ଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି | ଆଜି ର ସମୟରେ ଅଣ୍ଡର 19 ର ଜଣେ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଆଜି ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଁଇ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି | ପେରି ଗୋୟଲ ଯିଏ କି 2008 ମସିହାରେ ଅଣ୍ଡର 19 ଖେଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରହି ଥିଲେ |

ପେରି ଗୋୟଲ
ସମୟ ଥିଲା ଯିଏ କୋହଲି ଓ ଶିଖର ଧାୱନ ଙ୍କ ସହ ନିଜର ମେକାପ ନେଉଥିଲା ଆଜି ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବିକିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡୁଛି | 2008 ମସିହାରେ ଅଣ୍ଡର 19 ର ଯେଉଁ ଦଳରେ ପେରି ଗୋୟଲ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିକି ଦର୍ଶକ ଙ୍କୁ ଚମକାଇଦେଇଥିଲା | ଏବଂ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏହି ଟିମ ର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ IPL ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ପେରି ଗୋୟଲ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ରେ ଅଛନ୍ତି କି ନିଜ ର ଘର ର ଗୁଜୁରାଣ ବହୁତ |

ପେରି ଗୋୟଲ ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲାନି | ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏବେକା ସମୟରେ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି | ପେରି ଗୋୟଲ ଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ର ଘରୋଇ ଦଳ ପାଁଇ ବଛା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇନ ପାରିବାରୁ 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା | ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି ଆକରିବାକୁ ପଡୁଛି |