ପତଳା ଲୋକମାନେ ଆଜି ହିଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ତର…

ସାଧାରଣତ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଲୋକ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି | ଏବଂ କିଛି ପତଳା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମୋଟା ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ | ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ | ଏହା ଦ୍ୱାରା ପତଳା ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର ପତଳା ପଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ

1-ସିଜା ଅଣ୍ଡା
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ କି, ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଜା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ | ଜଣେ ପତଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 4-5 ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଧ୍ୟାନରଖନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ 4-5 ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ 3 ଟି ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ କାଢିକି ଖାନ୍ତୁ|

୨-ପନିର ସେବନ
ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ପନିର ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହା ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | 100 ଗ୍ରାମ ପନିରରେ 7-8 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦିନର କ୍ୟାଲୋରୀ ଗଣନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | ପନିରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହ ଅଳ୍ପ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ | ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |

3-ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ଭାତ ଖାନ୍ତୁ
ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ରାତିରେ ଭାତର ସେବନ କରନ୍ତୁ | ଭତରେ ଅଧିକ କାର୍ବସ୍ ରହିଥାଏ | କାର୍ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଓଜନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ | ଏମିତିରେ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ |