୯୪ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଭୁଲ ଉପାୟରେ କ-ଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି

କିଛି ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟ ରେ କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି I କିଛି ଲୋକ ଙ୍କୁ କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧିବା କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କିଛି ଲୋକ ଙ୍କୁ କଣ୍ଡମ ର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗି ନ ଥାଏ I କାରଣ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ମହିଳାମାନେ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରେ କଣ୍ଡମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱରା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ର ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁ ଭଲ କରିକି ଅନୁଭବ କରି ହେଇ ନ ଥାଏ I ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ମନୁଷ୍ୟ ର ଏପରି କେଉଁ ଭୁଲ ଯାହା ପାଁଇ ମନୁଷ୍ୟ ଙ୍କୁ କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ I

1.ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟ ରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେପରି କଣ୍ଡମ ରେ ପବନ ନ ରହିବ I ଯଦି କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏହା ର ଉପରି ଭାଗ ରେ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲି ରହୁଛି ତେବେ ଏଥିରେ ପବନ ରହିଯାଇଛି I ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟ ରେ କଣ୍ଡମ ଫାଟିବା ର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ I

2.ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ୍ଡମ ପିଂଧିକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ର ଅନୁଭୂତି କୁ ଠିକ ରେ ଅନୁଭବ କରି ହେଇ ନ ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡମ ର ବ୍ୟବହାର କୁ ଅନେକ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରି ନ ଥାନ୍ତି I

3.ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟ ରେ ସର୍ବଦା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ର କଣ୍ଡମ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I

4.ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟ ରେ ଚେକ କରନ୍ତୁ କି ଏହି କଣ୍ଡମ ଫାଟିନାହିଁ ଯେପରି I

5.ଅନେକ ପୁରୁଷ ସେକ୍ସ ର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ରେ କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ I ଏପରି କି ବିନା କଣ୍ଡମ ରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ସ ର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ I