ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମରେ କେବେ ହେଲେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ !

ପ୍ରେମ ରେ କେବେ ହେଲେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ I ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି I

1.ସଂମାନ : ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଙ୍କୁ ସଂମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି , ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ୱ କୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି I ଏପରି ପୁରୁଷ ମାନେ ଟଙ୍କା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ରେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ I

2.ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା : ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କାମ ଓ ବାସନା ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ଙ୍କ ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ I ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି I

3.ସୁରକ୍ଷା : ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱ ପୁର୍ଣ କଥା ଏହା କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସମୟ ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କୁ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି I

4.ଶାରୀରିକ ସୁଖ : ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରେମ କୁ ପାରନ୍ତି I