ବାହାଘର ପାଁଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡାରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଭଡା, ଜାଣିଲେ ଚମକି ପଡିବେ

ଅନେକ ସମୟ ରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଦୁଲହ ବିବାହ ପାଁଇ ହେଲିକପ୍ଟର ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି I ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ବିବାହ ପାଁଇ ହେଲିକପ୍ଟର କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡା ରେ ମିଳିଥାଏ I ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକେ ନିଜ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ I

ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଁଇ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ର ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ I ଏହା ର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 65000 ରୁ 375000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ I

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ ସହଜ ରେ ସେଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକେ ବସିପାରିବେ I ଏବଂ ଏହା ର ମୂଲ୍ୟ 65000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ I ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକିଂ କରିବେ ତେବେ ସେଥିରେ 7 ରୁ 9 ଲୋକେ ବସିପାରିବେ I ଯାହା କି 375000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ I

ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ସେତିକି ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ର ବିବାହ କୁ ଏକ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ହେଲିକପର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ I