ଅଣ୍ଡାରୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇଥାଏ ଏହି ୫ଟି ସାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ସୁସ୍ଥ …

ଏପରି କାହାରି ଘର ନାହିଁ ଯାହା ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଲୋକେ ଖାଇ ନ ଥାନ୍ତି I ଅଣ୍ଡା ରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ଲୋକ ଙ୍କ ପାଁଇ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେଇଥାଏ I କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି …

Read More

ପରିସ୍ରା କରିବା ପରେବି ଯଦି ପଡିଥାଏ 2-4 ବୁନ୍ଦା,ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢିନିୟନ୍ତୁ

ଆଜିକାଲି ସମୟ ରେ ପ୍ରତୋକ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି I ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ର ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି I ଏବଂ ନିଜ ର କିଛି କିଛି ଭୁଲ ପାଁଇ …

Read More

ଖଜୁରୀ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଖଜୁରୀ ର ଦିୱାନା

ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଋତୁ ଆସିଥାଏ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ର ରୋଗ ର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ I ଏପରି ସମୟ ରେ ଖଜୁରୀ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସମସ୍ୟା ରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ I ସୁସ୍ଥ ରହିଵା ପାଁଇ ଖଜୁରୀ …

Read More