ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଉଥର ଅଭିନେତ୍ରୀ, କରିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି ବିବାହ

କ୍ରିକେଟର ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରେ ପୂର୍ବ ରୁ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି ଏହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି I ତେବେ କ୍ରିକେଟର ଓ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରେମ ହେବା ସମ୍ପର୍କ ରେ ତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ରୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଲିଉଡ ନୁହେ ଟଲିଉଡ଼ ର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ I

ତେବେ ଟଲିଉଡ଼ ର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିକେଟ ର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଙ୍କ ର ଉପରେ ଫିଦା ହେଇଛନ୍ତି I ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକୁଳ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟର ଙ୍କୁ ପାଷାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି I

ରକୁଳ ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷର ଥିଲେ ତ ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ I ତାଙ୍କ ର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମ 2009 ରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା I

ଏହି କ୍ରିକେଟର ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ରକୁଳ ପ୍ରୀତ ସିଂ
ଆଜିକାଲି ରକୁଳ , ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ହାର୍ଦିକ ବି କିଛି କମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ନୁହନ୍ତି , ତେବେ ରକୁଳ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ସେ ହାର୍ଦିକ ଙ୍କ ର ଖେଳ କୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି I

ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ହାର୍ଦିକ ଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ବି ପଛାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି I ତେବେ ହାର୍ଦିକ ଙ୍କ ମନ ରେ ରକୁଳ ଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ତ ହାର୍ଦିକ ହିଁ କହିପାରିବେ I