ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଦେଖନ୍ତୁ

ଆମ ଦେଶ ର କ୍ରିକେଟର ନିଜ ର ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଁଇ ସାରା ଦେଶ ରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି I ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ର ଖେଳାଳି ମାନେ ଖେଳ ମୈଦା ରେ ହିଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଥାନ୍ତି I କ୍ରିକେଟ ଏକ ଏପରି ଖେଳ ଯାହା ପ୍ରତୋକ ଭାରତୀୟ ଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ I ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ଏହି କାରଣ ରୁ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ କୁ ଏକ ଧର୍ମ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି I ଦଳରେ କେବଳ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ର ଜିତିବା ହାରିବା ସାରା ଭାରତୀୟ ଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ I

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ର ସୁନ୍ଦର ଖେଳାଳି କୁଲଦୀପ ୟାଦପ ବର୍ତମାନ ସମୟ ରେ ବେଶ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଛନ୍ତି I ଏବଂ ଏହି କାରଣ ରୁ ସେ ବର୍ତମାନ 11 ଜଣିଆ ଦଳ ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି କଳାକାର ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କୁଲଦୀପ ଫିଦା ହେଇଛନ୍ତି I

ହଁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବଲିଉଡ ର ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଯାହାଙ୍କ ନା ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣଦିଜ I ଜ୍ୟାକଲିନ ବଲିଉଡ ର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି I ଏବଂ ସେ ବଲିଉଡ ରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ଼ କଳାକାର ଙ୍କ ସହ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି I

ବିଗତ ଦିନ ରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ କୁଲଦୀପ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଜ୍ୟାକଲିନ ଙ୍କ ର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି I ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ର ପ୍ରତୋକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି I