ଯଦି ଆପଣ ବିଡି, ଘୁଟକା ଓ ସିଗାରେଟ ଅଭ୍ୟାସ ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟକୁ, ତାପରେ କେବେବି ଆପଣ ବିଡି, ଘୁଟକା ଓ ସିଗାରେଟକୁ ହାତ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ

ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଡି , ଗୁଟ୍ଖା ଓ ସିଗାରେଟ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ , ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କୁ ଆପଣେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁରେଇ ପାରିବେ I

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ର ସବୁ ନିଶା ଜନିତ ଅଭ୍ୟାସ ରୁ ଦୁରେଇ ପାରିବେ I

ଅନେକ ସମୟ ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକା ପିଢ଼ି ର ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ବିଡି , ସିଗାରେଟ କୁ ଔଷଧ ପରି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି I ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ପକ୍ଷ୍ୟେ ହାନିକାରକ ଏହା ଜଣିକି ହିଁ ଲୋକେ ମଦ ନିଶା ରେ ରହିଥାନ୍ତି I ତମ୍ବାକୂ ଓ ଗୁଟ୍ଖା ଆଦି ଛାଡିବା ର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ରହିଛି I

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କୁ ଛାଡିବା କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ରହିଛି I ଅଦା , ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଏହା କୁ ଶୁଖାଇ ଏକ ପାଉଚ ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ I ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଙ୍କ ର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏହା କୁ ଆପଣ କିଛି ମିଠା ମିଶାଇ ପାଟି ରେ ଜାକି ରଖିପାରିବେ I

ଏହିପରି ଆପଣ ଅଦା କୁ ଶୁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ I ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିବା ବଦଳ ରେ ଆପଣ ଏହି ଅଦା ଖଣ୍ଡ କୁ ସେବନ କରିପାରିବେ I ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଟ୍ଖା ଓ ସୁଗାରଟି ଆଦି ଖାଇବା କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନାହିଁ I

ଅଦା ରେ ସଲଫର ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ I ଏବଂ ଏହା ବିଡି ସିଗାରେଟ ପରି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିବା କୁ ଏକ ସହଜ ଉପଚାର ଅଟେ I ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର କୁ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ I