ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଦିମାନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଥିବ ଏହି ୫ ଗୋଟି ବିଶେଷ ଗୁଣ ! ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ

ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର 5 ଗୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା I

ବୁଦ୍ଦିମାନ ଲୋକ ଙ୍କ ର 5 ଗୋଟି ଅଭ୍ୟାସ
1.ସେମାନେ ପ୍ରତୋକ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି
ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତୋକ ଘଟଣା କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବ ରେ ଜାଣିବା ର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି I କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ ରୂପେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି I

2.ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କଣ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି
ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ ର ଜ୍ଞାନ ର ପରିସୀମା ବିଷୟ ରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି I ଏବଂ ସେ କେଉଁ ବିଷୟ ରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି I ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି I

3.ସର୍ବଦା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବଦା ହିଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି I ଆଲୋଚନା ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି I ତାଙ୍କ ର ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ କି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ I

4.କୌଣସି କଥା ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି କଥା ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି I

5.ଅଯଥା କଥା ରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ
ଯେଉଁ ଲୋକେ ଅଯଥା କଥା ରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଲୋକେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି I