ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଚି଼ମ୍ପାଜି, କରିଦେଲା ଏପରି କିଛି କି ଦେଖିଲା ଚମକି ପଡିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ପୃଥିବୀ ରେ ଅନେକ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ର ଅଧିକ କ୍ଷମତା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ର ହିଁ ହେଇଥାଏ I ସବୁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ I କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଜୀବ ରହିଛି ଯାହା କୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି I

ସେହି ଜୀବ କୁ ଆମେ ଚିଂପାଞ୍ଜି କହିଥାଉ I ଏହି ଜୀବ ଟି ମନୁଷ୍ୟ ର ଅବିକଳ ଅଟେ I ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଜୀବ ଟି ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତି ର ଅଟେ i କିନ୍ତୁ କହିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛ ରେ ଅଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠ ରେ ଏହି ଜୀବ ମାନବ ପରି ହିଁ ନିଜ ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛି I

ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ I ଏଠାରେ ଆପଣ ଚିଂପାଞ୍ଜି ର ଏହି ହରକତ କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ I ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ସାଥି ଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଚିଂପାଞ୍ଜି ଦେଖିଥିଲେ I ସେହି ଚିଂପାଞ୍ଜି ସହ ଯୁବତୀ ଟିକେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ I ଏବଂ ଯୁବତୀ ଙ୍କ ସହ ଏହି ଚିଂପାଞ୍ଜି ଟି ବସିଥିବା ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ I ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ଚିଂପାଞ୍ଜି କରିଛି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I

ଏପରି ଲାଗୁଚି ଚିଂପାଞ୍ଜି ଏହି ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି I ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଚିଂପାଞ୍ଜି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ଡାଟା ଧରି ତାଙ୍କ ହାତ କୁ ଗେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି I ଏପରି ଲାଗୁଚି ଚିଂପାଞ୍ଜି ନିଜ ର ପ୍ରେମ ର ପରିଭାଷା ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି I କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିଂପାଞ୍ଜି ଯୁବତୀ ଙ୍କ ର ହାତ ଛାଡି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ଯୁବତୀ ଡରିଯାଇଥିଲେ I ଯୁବତୀ ଯେତେ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଚିଂପାଞ୍ଜି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହାତ କୁ ଧରି ରହିଥିଲା I ଏବଂ ଖାଇବା ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପରେ ଯୁବତୀ ଙ୍କ ହାତ ଛାଡି ଚିଂପାଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା I

ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ –