କଣ ଆପଣ ବି ଆଚାର ଖାଇବାର ସଉକିନ ଅଟନ୍ତି; ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପୁର୍ବରୁ ଭଲସେ ଜାଣି ନିୟନ୍ତୁ

ଭୋଜନ କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଚାର କୁ ଲୋକେ ଖାଇଥାନ୍ତି I ଆଚାର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ I କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଚାର ସେବନ ଶରୀର ପାଁଇ କେତେ ହାନିକାରକ ଏହା ଆପଣ ଙ୍କୁ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ I ଏହି ଆଚାର ଆପଣ ଙ୍କ ଶରୀର ରେ ଅନେକ ରୋଗ ଉତ୍ପରଃନ ର କାରଣ ହେଇଥାଏ I

ଭାରତ ରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ର ଆଚାର ଦେଖିଥାଉ I ଯେପରି ଅଁଳା , ଲେମ୍ବୁ ଆଦି ଆଚାର I ଏହି ଆଚାର ରେ ଅଧିକ ତେଲ ଓ ଲଙ୍କା ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ I ଏବଂ ଏହା କୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସିରକା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଥାନ୍ତି I ଅଧିକ ଆଚାର ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପାଁଇ ବିଶେଷ ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ I ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଚାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ I

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଚାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ହାନିକାରକ କାରଣ

ଡାଇବେଟିଜ ରୋଗୀ
ଯେଉଁ ଲୋକ ଙ୍କ ର ଡାଇବେଟିଜ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଆଚାର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ I ଏହା ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ପାଁଇ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ I କାରଣ ଆଚାର ରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ , ତେଣୁ ଡାଇବେଟିଜ ରୋଗୀ ଙ୍କ ପାଁଇ ଏହା ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ I

ରକ୍ତଚାପ
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ତେବେ ଆପଣ ଆଚାର ସେବନ ରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ I କାରଣ ଏପରି ଲୋକେ ଆଚାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଁଇ ଏହା ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ I

ଅଳସର
ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର ସେବନ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶରୀର ରେ ଅଳସର ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ I ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେଇଥାଏ I ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଆଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ତେଲ ଓ ଲଙ୍କା ର ପରିମାଣ କମ କରନ୍ତୁ I

ଶରୀର ରେ ପୀଡା
ଯେତେବେଳେ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ I ଏହା ସହ ସୋଡିୟମ ର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ I ସୋଡିୟମ କାରଣ ରୁ ଆପଣ ଙ୍କ ର ଶରୀର ରେ ପାଣି ର ମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୁଣ କାରଣ ରୁ ଆପଣ ଙ୍କ ର ଶରୀର ରେ ପାଣି ର ମାତ୍ର ସଠିକ ରହି ନ ଥାଏ I ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାନା ଶରିରୀରକ ପୀଡା ଦେଖାଯାଇଥାଏ I

ପାଚନ ସମସ୍ୟା
ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ ଆଚାର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନାନା ସମସ୍ୟା ର ସମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି I ଏବଂ ଆପଣ ଙ୍କ ର ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ I