ମାତ୍ର ୧୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ସତ, ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ

ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ| ଏଠାରେ ଆମେ ରାତି ରେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ | ବରଂ, ଆମେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ | କେହି କେହି ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କେହି କେହି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତା’ପରେ କେହି ଜଣେ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ | ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଗମ୍ଭୀର, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ | ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷ କୌଶଳ କରିବାକୁ ପଡିବ |

ଏହି 17 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ| ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | 17 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଉର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ|

ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଏକ ତର୍କ ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଟ୍ରାକସନ ଲୋ କୁହାଯାଏ| ତାହା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଚାହଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଥାଏ | ‘ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଥିବେ| ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚେଷ୍ଟା କରେ|

ବାସ୍ତବରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ସଂଳାପ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା| ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କୌଶଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ|ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ |

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ: