ବାପା ମା କହିବାରୁ ନିଜର ସଫଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟା ଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭାଗ୍ୟ ରେ ମୁକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ଆରୋଡା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ I ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ I କିନ୍ତୁ ବର୍ତମାନ ସମୟ ରେ ସେ ନିଜ ର ପିତାମାତା ଙ୍କ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି I

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାର ରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ I ତେବେ ବର୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ସମୟ ରେ ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେ ନିଜ ର କ୍ୟାରିୟର କରନ୍ତୁ I ତେବେ ଏତେ ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ଆରୋଡା ନିଜ ର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର କୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି I

ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇ ଏପରି ନିଜ ପିତାମାତା ଙ୍କ ର ନିଷ୍ପତି କୁ ସଂମାନ ଜଣାଇ ସୃଷ୍ଟି ଆରୋଡା ଆଜି ନିଜ ଦର୍ଶକ ଙ୍କ ସମୁଖ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଂଶିତ ହେଇଛନ୍ତି I ସୃଷ୍ଟି ଆରୋଡା ଙ୍କ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ପିତାମାତା ଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣ ରୁ ସେ ନିଜ ର ପିତାମାତା ଙ୍କ ର ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଜଗତ ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି I