ମାତ୍ର ଥରେ ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଏତେ ଗୋରା ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ

ଜିକାଲି ପ୍ରତୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋରା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି I ଯେଉଁ କାରଣ ରୁ ସେମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ହେଇ ନ ଥାଏ I ଓଲଟା କିଛି ଆଲର୍ଜି ହେବା ର ଡର ରହିଥାଏ I ଆଜିକାଲି ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋରା ଦେଖାଯିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ I

ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଁଇ ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ନେଇ ଅଶିଚୁ ଯାହା କି ଆପଣ ଙ୍କ ଚେହେରା କୁ ଗୋରା ବନାଇଥାଏ I ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ପ୍ରତୋକ ଲୋକେ ଏହି ଜିନିଷ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ I ଏବଂ ଗୋରା ହେଇପାରିବେ I

1. ଲେମୁ
2. ଏଲବୀରା
3. ମହୁ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ପ୍ରଥମେ ଏଲବୀରା ଜେଲ କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ରେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ବଜାର ରେ ମିଳିଯିବ I ଏହା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ I ଏହା ପରେ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ ବର୍ତମାନ ଆପଣ ଙ୍କ ର ଫେସ କ୍ରିମ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି I ଏହା କୁ ନେଇ ମୁହଁରେ 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରନ୍ତୁ I ଏହା ପରେ 15-20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ I