୧୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତିର କରାଗଲା ‘CT SCAN’, ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ଦେଖି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିଗଲା ହୋସ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ବାହାରିଲା

ଏପରି ଅନେକ ସମୟ ରେ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି I ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ I ଏବଂ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଇଥାଏ I ବିଗତ ଦିନ ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଙ୍କ ର ଏକ ଗବେଷଣା ରୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବେଶ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ I ଏବଂ ଏପରି ଗାହଟଣା ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ I

ଆଜି ର ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟ ରେ ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ବୌଧ ଧର୍ମ ର ଜଣେ ବୌଧ ବିକ୍ଷ୍ୟୁ ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ I ଏହି ଘଟଣା ରେ ସହଜ ରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ I ଏସୀୟ ମହାଦେଶ ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ରେ ବୌଧ ଧର୍ମ ର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି I ଚୀନ , ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ବିୟତନମ ପରି ଦେଶ ରେ ଏହି ବୌଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି I

ଏହି ପରି ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି I ତେବେ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହାତ ରେ କିଛି ଏପରି ଲାଗିଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I ଏହି ଜିନିଷ ଟି ବୌଧ ଧର୍ମ ର ଜଣେ ଗୁରୁ ଙ୍କ ର ମୂର୍ତି ଅଟେ I ଯାହା କି ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ I

ଏହି ମୂର୍ତି ଟି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ I ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତି ଟି ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତି ଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିର୍ନ ଅଟେ I ତେଣୁ ଏହି ମୂର୍ତି କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ଓ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ I ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଏହି ମୂର୍ତି ଭିତରେ ମମି ରହିଛି ଯାହା କି ବିଗତ 1500 ବର୍ଷ ହେବ ଧ୍ୟାନ ରେ ବସିଛି I ସେ ସମୟ ରେ ବୌଧ ଧର୍ମ ର ଲୋକେ ନିଜ ମୁ ମାଟି ତଳେ ନୀଳ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଁଇ ବାଉଁଶ ର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ I