ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ଙ୍କର ଏହି କାମ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଏହି ସବୁ କଥା

ମହିଳା ଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତି I ପ୍ରତୋକ ଲୋକ ଙ୍କ ର ନିଜ ନିଜ ର ପସନ୍ଦ ରହିଛି I ସବୁ ମହିଳା ଙ୍କ ର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିର୍ନ ଭିର୍ନ ହେଇଥାଏ I ତେବେ ଏପରି କିଛି କାମ ରହିଛି ଯାହା କି ପୁରୁଷ ମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥାନ୍ତି I ସବୁ ମହିଳା ଙ୍କ ର ଏହି ସ୍ଵଭାଵ ମଧ୍ୟ ଏକାପରି ହେଇଥାଏ I

1.ମଥା କୁ ଚୁମିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ I ଏହି ପ୍ରେମ ସୁରକ୍ଷ୍ୟା ଭାବନା କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ I ଏବଂ ସଂମାନ ଭାବନା କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାଇଥାଏ I

2.ମହିଳା ଙ୍କ ର ଜୀବନ ରେ ଦିନ ଓ ତାରିଖ ବିଶେଷ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ ଅଟେ I କିଛି ବିଶେଷ ଦିନ କୁ ମହିଳାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି I ଅନେକ ସମୟ ରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନ କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି I ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ର ବିବାହ ର ତାରିଖ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଙ୍କ ର ପାର୍ଟନର ଙ୍କ ପାଁଇ ଖୁସି ର କଥା ହେଇଥାଏ I

3.ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଙ୍କ ର ହାତ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି I ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୂପେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି I ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ରୋମାନ୍ସ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ I

4.ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଉପହାର ଓ ସରପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଅଟେ I ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳା ଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି I ଏବଂ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି I

5.ପ୍ରତୋକ ଦିନ ର ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା କୁ କେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ I ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥାନ୍ତି I